KFUM-Spejderne på Fanø

Besøg af udviklingskonsulent

2. april 2019 · Nyheder · Skrevet af Fenja Gruppe

I marts havde Fenja Gruppe besøg af én af KFUM-Spejdernes udviklingskonsulenter, Sus Lynge. Der var sat en hel lørdag af til mødet, hvor gruppen sørgede for forplejning og lokale ved Ungdomsborgen til Sus’ program. Alle lederne og hele bestyrelsen af Fenja Gruppe var til stede og deltog aktivt på dagen.

Formålet med dagen var, at få sat Fenja Gruppe under loop og komme frem til, hvilken retning gruppen gerne vil gå. Gruppen havde oplevet at medlemstallet var stagneret lidt, og vi søgte derfor nye initiativer for at udvikle og revitalisere gruppen. Sus’ styring af mødet fungerede rigtig godt med mange post-it notes, opgaver, samtaler i mindre grupper og derefter opsamling i plenum, og vi kom godt omkring mange temaer. Det var en god proces for både ledere såvel bestyrelsen af snakke sammen om, hvilken vision de hver især har for gruppen, og hvilke konkrete projekter vi kunne i gangsætte for at opnå vores vision.

Eksempler på projekter er følgende; at åbne gruppen op for piger, opstart af familiespejder og mere samarbejde med Esbjerg og distriketet. Og meget meget mere er i støbeskeen 🙂

Gruppen aftalte med Sus, at hun besøger os igen om et halvt års tid for at følge op på initiativerne.

Gruppen ser positivt på fremtiden med fornyet energi og inspiration og siger tak til Sus!

Læs mere om konsulenterne her.