KFUM-Spejderne på Fanø

Enheder

Hos Fenja Gruppe kan man være spejder i mange forskellige aldre. Her kan du læse mere om enhederne.

Familiespejder for de mindste

Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Her kommer børn til spejder med deres forældre, og vi skaber fælles oplevelser for hele familien. Læs mere om familiespejder

Bævere for børn, der går i børnehaveklasse til 1. klasse

Fantasirammen omkring bæverarbejdet er i bæverdammen, hvor man lærer at holde sammen, og at samarbejde. Som i alle andre enheder lærer bæverne igennem leg og ved at gøre tingene i praksis. Læs mere om bævere

 Ulve for 2.-3. klasse

Når man er ulv, begynder man at kigge på kort, øve knob og træne andre spejderfærdigheder. Alt foregår på et niveau, hvor alle kan være med, uden at have prøvet det før. Læs mere om ulve

 Juniorer for 4.-5. klasse

Når man bliver junior, tager man for alvor hul på spejderlivet. Det er nu, at man bl.a. lærer at håndtere en økse og rejse et telt alene. Man begynder at lære at klare sig selv og får mere ansvar. Læs mere om juniorer

Trop for 6.-8. klasse

Hos troppen er fokus på lejrliv, færdigheder og patruljearbejde. De skal for alvor lære at begå sig uden voksenhjælp, og de skal både kunne rejse et telt og løse en konflikt på egen hånd. Læs mere om tropspejderne

Seniorer for 9. klasse og op

Seniorerne er den ældste enhed i gruppen og lærer derfor også at tage ansvar for spejdermøderne med hjælp fra lederne. Planlægning, lederkompetencer og kurser er mulige, mens der er plads til sjov og ballade. Læs mere om seniorerne.

Find os!

Fenja Gruppe – KFUM Fanø,

Niels Sørensens Vej 2,
6720 Fanø,

fenjagruppe@gmail.com

Landsorganisation
Fenja Gruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark. Vi er på landsplan 28.000 spejdere og 500 lokale grupper.  

Sammen rykker vi verden!

KFUM-Spejderne på Fanø er en del af KFUM-Spejderne i Danmark · Besøg os på Facebook