KFUM-Spejderne på Fanø

Bestyrelsen

Mens spejderlederne har travlt med spejderarbejdet for de unge mennesker, har gruppen heldigvis også en god bestyrelse, som varetager det omkringliggende arbejde. Heriblandt de fysiske rammer, økonomi og hjælp til diverse aktiviteter.

Fenja Gruppe afholder generalforsamling hvert forår og følger formkravene fra KFUM-Spejdernes vedtægter, som kan læses her.

Fenja Gruppes bestyrelse består af:

Formand: Monica Stoye

Kasserer: Iben Gejl

Forældrerepræsentanter: Jacob Coln & Helen Dörte Mähler

Gruppeleder: Malene Bielefeldt

Suppleant: Nadia Siegismund

Valgt ved generalforsamling d. 06. marts 2022.

Find os!

Fenja Gruppe – KFUM Fanø,

Niels Sørensens Vej 2,
6720 Fanø,

fenjagruppe@gmail.com

Landsorganisation
Fenja Gruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark. Vi er på landsplan 28.000 spejdere og 500 lokale grupper.  

Sammen rykker vi verden!

KFUM-Spejderne på Fanø er en del af KFUM-Spejderne i Danmark · Besøg os på Facebook