KFUM-Spejderne på Fanø

Bliv frivillig

Er du voksen? Kan du lide at være ude? Vi søger altid nye ledere, som kan hjælpe til i vores spejdergruppe.

Der er mulighed for at være leder hos ulve, trop eller familiespejdere. Ulvene og troppen mødes hver tirsdag aften. Familiespejderne mødes som hovedregel den første søndag i hver måned kl. 10-12.

Du kan forvente:

  • At give børn mulighed for gode oplevelser og nye venskaber
  • At være del af et meningsfyldt voksenfællesskab med andre frivillige
  • At kunne give af dit overskud og ikke af dit underskud

Der er ikke krav til dine spejderfærdigheder. Vi er en blanding af nye spejdere, gamle spejdere og slet-ikke-spejdere. 

Vil du høre mere, så kontakt os.

Find os!

Fenja Gruppe – KFUM Fanø,

Niels Sørensens Vej 2,
6720 Fanø,

fenjagruppe@gmail.com

Landsorganisation
Fenja Gruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark. Vi er på landsplan 28.000 spejdere og 500 lokale grupper.  

Sammen rykker vi verden!

KFUM-Spejderne på Fanø er en del af KFUM-Spejderne i Danmark · Besøg os på Facebook