KFUM-Spejderne på Fanø

Vi savner en ny formand

25. marts 2021 · Nyheder · Skrevet af Fenja Gruppe

Alle medlemmer af Fenja Gruppe inviteres hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Fenja Gruppe onsdag d. 28. april kl 19:00-20:30

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at vores nuværende formand ønsker at trække sig. Vi savner derfor en ny formand! Hvis du eller andre ønsker at stille op til denne post, vil vi bede dig tilkendegive dette skriftligt – senest den søndag 25. april 2021.

Har du spørgsmål til, hvad posten måtte indbære, er du meget velkommen til, at kontakte gruppeleder Jacob Coln på telefon: 26809087.

Når situationen med Covid19 igen tillader, at vi kan mødes fysisk, vil vi hurtigst muligt indkalde til den ordinære generalforsamling, hvor vi følger de normale dagsordenspunkter omkring regnskab, valg og udvikling af gruppen. Men i denne omgang bliver det blot en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af ny bestyrelsesformand

Alle medlemmer af Fenja Gruppe er inviterede.

Fysisk eller online møde? Gør forsamlingforbuddet det muligt til den tid d. 28. april mødes vi i Spejderborgen på Niels Sørensens Vej 2. Hvis forsamlingsforbuddet ikke gør det muligt at samles, vil mødet afholdes digitalt, dvs. et link til det digitale møde vil blive sendt ud få dage før generalforsamlingens afholdelse.

Deltagelse til den ekstraordinære generalforsamling kræver tilmelding, så vi på forhånd ved, hvor mange der deltager.

OBS: Tilmelding foregår ved at skrive til fenjagruppe@gmail.com med navn og mail på den som deltager. Tilmelding skal ske senest d. 25. april.

Vi ønsker, at gøre generalforsamlingen så åben og inkluderende som muligt. Det er derfor et håb, at I deltager og støtter op om jeres spejders ve og vel og udviklingen af gruppen.

De bedste spejderhilsner, bestyrelsen